FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?

Farabi değişim Programı, yüksek öğrenim öğrencilerinin bir (Güz) veya iki yarıyıl (Güz+Bahar) süresince Türkiye içerisinde ve protokol imzalanan başka bir yüksek öğretim kurumunda yükseköğrenim imkanı sağlar.

Günümüz sosyal yapısı bireyin daha yönlü ve kültürler arası bir kişiliğe sahip olmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu sosyal yapının her aşamasında olduğu gibi eğitim aşamasını da kapsamaktadır. Gerekli olan Bu “çok yönlülük” esası gerek kültürel, gerekse akademik değişim ile mümkün olabilmektedir. Farabi Değişim Programı da; bireyin sosyal becerilerini geliştirmekle beraber, güçlüklerle mücadele etme tecrübesini oluşturur. Yeni bir çevre ve arkadaş grubu kurarken iletişim becerilerinde de belirgin gelişmeler yaşanır. Farklı bir akademik ortam ve ekolde eğitim alma şansının yanında üniversite arkadaşlarının arasında diğerlerinden farklı bilgi ve becerilere sahip olma imkanı sağlar. Tüm bu kazanımlar sosyal hayat ve kariyer aşamalarında vizyonunun gelişmesine katkıda bulunur. (Bknz: http://www.yok.gov.tr/web/farabi/anasayfa)