Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2018

Gösterim: 2020

2017/2018 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

2017-2018 AKADEMİK YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU

Sevgili Öğrenciler,

2017-2018 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı için başvurular 28 Şubat 2017-15 Mart 2017 tarihleri arasında Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne yapılacaktır. Başvuruda istenen belgeler elden imza karşılığı yapılacaktır.

İlk Aşamada İstenen Belgeler

  • Öğrenci Bilgi Formu
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
  • Öğrenci Not Durum Belgesi (Transkript)
  • Not ortalaması minimum 2.00 olmalıdır.
  • İstenen belgeler http://bandirma.edu.tr/farabi-formlar-belgeler/ adresinden temin edilebilir.

 

Başvuru belgeleri, bölümler tarafından belirlenen kontenjanlara göre not ortalaması baz alınarak yapılacaktır. Sonuçlar 20 Mart 2017 tarihinde sayfamızdan duyurulacaktır.

Başvurusu kabul edilen öğrencilerimizin teslim etmeleri gereken belgeler:

  • Öğrenim Protokolü (3 Adet)
  • Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet)
  • Öğrenci Beyannamesi (2 Adet)
  • Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (2 Adet)
  • Taahhütname (2 Adet)

 

Not:

1. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

 

a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere, söz konusu üniversiteler dışından gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının en fazla 8 ay süre ile olmak üzere 600.-TL,

 

b) Diğer üniversitelerde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 400.-TL olarak belirlenmesi,

 

2. Vakıf Üniversitelerinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Farabi Değişim Programından faydalandırılmaması

Yürütme Kurulu'nun 01.02.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

ÖNEMLİ: Başvuru yapacak öğrencilerimizin gitmek istedikleri üniversitelerin web sayfalarını incelemeleri ve gerekiyorsa ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.